Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

Zastępca Powiatowego Inspektora sprawuje nadzór nad:
1) postępowaniami administracyjnymi
2) postępowaniami egzekucyjnymi
3) obsługą prawną inspektoratu

Ponadto podczas nieobecności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zastępuje go z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 7 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku