Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, adres e-mail: pinb@pruszcz.gda.winb.gov.pl,

tel. 58 683 54 11 lub 58 691 09 85

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 RODO w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z przepisów Prawa Budowlanego i innych przepisów określających kompetencje i tryb postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, to: adres korespondencyjny ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, adres e-mail: dpo@kornet.eu

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania cofnięcia zgody oraz do przenoszenia danych,.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Przekazanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu właściwej realizacji zadań i obowiązków PINB.

  

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, chyba że dane będą wykorzystane w celu realizacji zadań ustawowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w trakcie tego postępowania będą musiały zostać włączone inne podmioty.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.