Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim  prowadzi następujące ewidencje obiektów budowlanych :

1. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania budynków.

2. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania budowli.

3. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania rurociągów, przewodów, linii i sieci.

4. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów mostowych.

5. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania dróg.

6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektow budowlanych nie wymienionych w § 1 pkt 1 -5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z       dnia 23.06.2003.

7. Ewidencja otrzymywanych z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających z przepisów             Prawa budowlanego.