Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

Wydruk z serwisu BIP, dn.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  GŁÓWNY KSIĘGOWY

   nazwa stanowiska pracy

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

    Daniela  Roman         zamieszkała           w Pruszczu Gdańskim

        Imię i nazwisko                            miejsce zamieszkania

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła stawiane wymagania niezbędne do wykonywania zadań należących do głównego księgowego. Wykazała się dużą umiejętnością rozwiązywania zadań praktycznych, dobrą znajomością technik komputerowych. Atutem jest też wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu księgowości jednostek budżetowych.