Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim zgodnie z instrukcją kancelaryjną (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie - Dz. U. z Nr 161, poz. 1109, z późn. zm.) prowadzi następujące rejestry:

1. Rejestr korespondencji przychodzącej do Inspektoratu
2. Rejestr korespondecji wychodzącej z Inspektoratu, wg listy poniżej:

- Spraw związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy oraz przyjęciem obiektów do użytkowania,
- Inspekcji budowlanych
 - Samowoli budowlanych
- Stanów technicznych obiektów budowlanych